Thông báo chuyển nhà

Thưa quý độc giả!

Viện hàn lâm là một cái tên hay, khơi gợi sự tò mò, kích thích sự khám phá; nhưng lại là tên miền quá “lớn” nên không được “nhân hòa”.

Cá nhân tôi, dù một mình, nhưng chưa bao giờ sợ đấu với bên hai “viện” chính chuyên là tự nhiên và xã hội, chỉ sợ không được “nhân hòa”.

Mà bấy nay, bên hai viện chính chuyên ấy toàn làm những việc “khó hiểu”, thành ra khi lấy tên này, tôi cũng bị mọi người xa lánh.

Thôi, tôi đổi sang cái tên đơn giản, mộc mạc cho gần gũi với cuộc sống, để mọi người dễ hiểu, từ đó mà mong được ủng hộ.

Xin cảm ơn!


Địa chỉ nhà mới (cũ) của Thành Nguyễn là Vitamin – Đường dẫn!

(Dẫu biết mất bao nhiêu công của mình và Wordpres, để có được vài chục từ khóa về học thuật đứng đầu Google. Nhưng bỏ thứ nhỏ này ta được thứ lớn hơn, hữu xạ tự nhiên hương, một thời gian nữa Vitamin sẽ đứng đầu trở lại, nên không cần tiếc!)